درباره خانه ی فرهنگ سروای باران

خانه ی فرهنگ سروای باران یک موسسه فرهنگی و هنری است که می کوشد تا با فراهم کردن زمینه های لازم در برگزاری دوره های آموزشی و حمایت از استادان و هنرجویان و جویندگان دانش، به رشد فرهنگی جامعه یاری برساند. موسسه فرهنگی سروای باران، دارای مدیریتی آگاه و توانمند، مشاور هنری کاربلد، کارشناس ادبی صاحب ایده و کارمندان وظیفه شناس و دغدغه مند می باشد که با تلاش و دقت بسیار آماده پاسخگویی و خدمت رسانی به شما عزیزان هستند.